Barbara Scheel Agersnap, CMP och Mikkel Sjølin Kiil, Green2xGreen2x.
Barbara Scheel Agersnap, CMP och Mikkel Sjølin Kiil, Green2xGreen2x.

Fotograf: CMP

Kategori: Energi

Jätteanläggning för biobränsle planeras i Malmö

Halm från danska åkrar ska bli sjöfartsbränsle. En av världens hittills största biobränsleanläggningar kan komma att etableras på CMP:s terminaler i Malmö.

Copenhagen Malmö Port (CMP) och bolaget Green2x har ingått partnerskap med fokus på projektering, etablering och drift av en av produktionsanläggning för biometan. Ambitionen med samarbetet är att säkerställa förnybar energiförsörjning, lokal tillväxt och hållbara sjöfartstransporter i framtiden.

Energi utvinns av halm från åkrar

Green2x är en aktör inom storskalig produktion av biometan och gröna bränslen och har nyligen erhållit tillstånd för etablering av sin första anläggning i danska Vordingborg, med produktionsstart 2027. Teknologin går ut på att utvinna grön energi från den halm som blir kvar efter att markerna skördats. Detta uppges möjliggöra produktion av grön energi i en helt ny skala.

– Vårt partnerskap med Green2x går helt i linje med CMP:s ambitioner, där vi ser hamnen som en framtida energihubb. Vi vill bidra till att lösa utmaningarna i samhället kopplat till den gröna omställningen samtidigt som vi skapar nya affärsmöjligheter, säger Barbara Scheel Agersnap, vd för Copenhagen Malmö Port i ett pressmeddelande.

Ska stå klart 2030

Nästa steg i partnerskapet är en förstudieperiod, där projektet planeras i detalj och där relevanta tillstånd inhämtas. Därefter inleds etableringen och anläggningen förväntas stå klar 2030.

– Placeringen i Malmö öppnar dörrar för en enorm potential. Det ger oss en unik möjlighet att stärka samarbetet med bland annat sjöfartsindustrin. Samtidigt så nyttjar vi de geografiska synergierna med vår anläggning i Vordingborg, framför allt när det gäller inköp av stora mängder av halm, säger Mikkel Sjølin Kiil, vd för Green2x.

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]