Järnvägskonflikt med oljetåg i Estland

Den 8 april stoppades ett oljetåg vid Maardu järnvägsstation, där oljeterminalerna Termoil och Trendgate ligger. Från dessa pumpas olja via pipeline till lastande tankfartyg i Muuga hamn. Tågstoppet beror på en konflikt mellan infrastrukturägaren Estonian Railways och järnvägsbolaget Spacecom. 30 procent av Trendgate och 70 procent av Spacecom ägs av Severstaltrans.