Järnvägskonflikt med oljetåg i Estland

Den 8 april stoppades ett oljetåg vid Maardu järnvägsstation, där oljeterminalerna Termoil och Trendgate ligger. Från dessa pumpas olja via pipeline till lastande tankfartyg i Muuga hamn. Tågstoppet beror på en konflikt mellan infrastrukturägaren Estonian Railways och järnvägsbolaget Spacecom. 30 procent av Trendgate och 70 procent av Spacecom ägs av Severstaltrans.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.