Japansk tanker kapad utanför Somalia

Den japanska tankern Golden Mori har kapats av somaliska pirater. Fartyget var på väg från Singapore till Aqaba i Jordanien, lastat med bensen. Amerikanska krigsfartyg följde efter det kapade fartyget in på somaliskt vatten, men kaparna tycks ändå ha behållit kontrollen. Sammanlagt tros nu fem fartyg vara hållna av de välorganiserade piraterna från Somalia.