Japan utökar uppdrag i Adenviken

Det japanska parlamentet har godtagit en lag som ger landets marin större befogenheter i kampen mot pirater i Adenviken. Den nya lagen tillåter marinen att skydda alla kommersiella fartyg som går i transit i området, vidare får marinen rätt att beskjuta alla piratbåtar, detta inbegriper dock inte beskjutning av pirater. Japan har skickat två örlogsfartyg och två övervakningsflygplan till Adenviken. Tidigare fick den japanska marinen bara eskortera japanska handelsfartyg samt ta till vapen endast i självförsvar.Beslutet att tillåta beskjutning är inte helt okontroversiellt i Japan eftersom landet har en pacifistisk konstitution sedan andra världskriget. Den japanska konstitutionen förbjuder landet att inneha väpnade styrkor, men 1954 upprättades ändå så kallade självförsvarsstyrkor och 1992 antogs en lag som gjorde det möjligt för Japan att delta i FN:s fredsbevarande operationer utomlands.