Japan och Mellanöstern – orosmoln för transportindustrin

Transportgruppens transportindikator för årets första kvartal visar på optimism bland medlemsföretagen, över hälften tror att omsättningen kommer att öka under årets andra kvartal och många tror också på nyanställningar.De svenska transportföretagen är långtifrån opåverkade av utvecklingen i Nordafrika och Mellanöstern samt jordbävningen i Japan. 58 procent av respondenterna framhåller att leveranser från Japan har minskat och 19 procent av företagen att antalet leveranser till Japan har minskat. 11 procent uppger att antalet leveranser från Nordafrika och Mellanöstern har minskat medan 38 procent framhåller att antalet leveranser till regionen har minskat.Transportindikatorn baseras på svar från 250 företag. Panelen fördelas mellan företagen i Transportgruppens förbund. I förbundet ingår bland annat Sjöfartens Arbetsgivareförbund och Sveriges Hamnar.