”Jan Heweliusz”-dom överklagas ej

Den polska regeringen kommer sannolikt inte att överklaga Europadomstolens dom från början av mars. Enligt domen har den polska rätten brutit mot artikel 6, paragraf 1 i Europakonventionen för mänskliga rättigheter, som säger att man har rätt till en rättvis och opartisk prövning. Domen ger elva anhöriga ett skadestånd på EUR 4.600 vardera för icke-materiella förluster.De elva änkorna ansökte om prövning av saken i Strasbourg för fem år sedan. De menade att förundersökningen och rättegången kring ”Jan Heweliusz”-katastrofen varit partisk och att Polen därför brutit mot de mänskliga rättigheterna. Officiellt gick fallet under namnet ”Brudnicka och andra mot Polen”. I måndagens nyhetsbrev skrev SST att Irena Brudnicka, änka efter en av de omkomna på ”Jan Heweliusz”, är den första änkan att vinna en rättegång i polsk domstol efter ”Jan Heweliusz”-katastrofen.