Göteborgs hamn är en av hamnarna som använder Clean Shipping Index för att miljödifferentiera hamnavgiften.

Kategori: Miljö

IVL tar över drift av miljöindex

IVL Svenska Miljöinstitutet tar över driften av Clean Shipping Index, som bland annat ligger till grund för hamn- och farledsavgifter.

Forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet har sedan Clean Shipping Index startade 2007 medverkat i dess tekniska kommitté. Men från och med januari tar IVL helt över driften, skriver institutet i ett pressmeddelande. 

Ser många fördelar

Sara Sköld, projektledare vid IVL, ser många fördelar med att helt ta över rodret.

– IVL driver framgångsrikt flera oberoende miljömärkningar. Clean Shipping Index blir ännu en som visar vår spetskompetens inom transport, miljö och hållbarhet, säger hon i pressmeddelandet.

Clean Shipping Index är ett oberoende miljöindex som visar fartygens utsläpp till luft och vatten. Det ligger till grund för hamn- och farledsavgifter och är ett verktyg för transportörer att kunna välja hållbara sjöfartsalternativ.

Indexet används också av hamnar, exempelvis Göteborgs hamn, för att miljödifferentiera hamnavgiften, samt av ett antal europeiska transportköpare och andra företag då de köper sjötransporter eller vill jämföra redares miljöprestanda.

”Världsunikt styrmedel”

Rickard Lindström, tidigare vd för Clean Shipping Index, ser goda möjligheter för vidareutveckling av indexet med hjälp av IVL:s expertis.

– Att ge rodret till IVL är en viktig del av den fortsatta utvecklingen av CSI och dess roll i farledsavgifterna. Sveriges och Sjöfartsverkets miljödifferentiering är ett världsunikt styrmedel värt att bygga vidare på, såväl nationellt som internationellt, säger Rickard Lindström i IVL:s pressmeddelande.