Zooplankton, Copepod, Senecella calanoides. July 2010.

Fotograf: NOAA

Kategori: Miljö

IVL: Skrubbrar skapar nya miljöproblem

IVL Svenska Miljöinstitutets tester visar att vatten från skrubbersystem påverkar flera havslevande organismer negativt. 

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]e organismer negativt. 

IVL Svenska Miljöinstitutet har undersökt effekten på havsmiljön av det vatten som används för avgasrening i skrubbersystem. IVL visar i sina rapporter att skrubbervattnet har negativa effekter på flera havslevande organismer, framför allt i hårt trafikerade farleder och hamnar.

I och med IMO:s globala begränsning av den tillåtna svavelhalten till 0,5 procent i marina bränslen från och med 1 januari 2020 blir skrubbrar en allt vanligare metod för att kunna fortsätta köra på tyngre fartygsbränslen med hög svavelhalt även efter att den nya lagstiftningen träder ikraft, uppger IVL.

Föroreningarna hamnar i vattnet

– De nya svavelreglerna är viktiga för att minska sjöfartens påverkan på luftkvaliteten, men tyvärr fångar de inte upp konsekvenserna för havsmiljön. Om fartygen fortsätter att köra på smutsig bunkerolja kommer föroreningarna i stället hamna i vattnet där det kan ge svåra konsekvenser för det marina ekosystemet, säger Hulda Winnes, projektledare och forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet, i ett pressmeddelande.

En skrubber använder havsvatten för att rena ett fartygs avgaser. Det finns olika typer av skrubbrar på marknaden: från så kallad open loop, som är den vanligast förekommande typen och som direkt släpper tillbaka vattnet ned i havet när det har renat avgaserna, till olika varianter av slutna system där skrubbervattnet renas innan det släpps tillbaka.

Kraftigt förorenat

Obehandlat skrubbervatten från det öppna systemet är kraftigt förorenat och innehåller bland annat tungmetaller, aromatiska kolväten och sotpartiklar. Det behandlade vattnet från den slutna skrubbern är mindre förorenat och de restprodukterna som avskiljs tas iland. Vid jämförelse utgör utsläppen från öppna skrubbrar en större risk för havsmiljön än utsläppen från slutna system, rapporterar IVL Svenska Miljöinstitutet.

I IVL:s tester exponerades ett antal marina organismer för skrubbervatten i olika koncentrationer. Testerna visade negativa effekter på livsviktiga funktioner hos flera organismer.

Störst känslighet fanns hos hoppkräftor – en grupp djurplankton med central betydelse i näringskedjan. Även låga koncentrationer av både obehandlat vatten från öppna skrubbersystem och behandlat skrubbervatten från slutna system orsakade negativa effekter hos organismerna.

Skapar nya miljöproblem

Enstaka fartygspassager påverkar inte havsmiljön i så stor utsträckning, påpekar forskarna, men i hårt trafikerade farleder samt i hamnar och flodmynningar ökar miljöriskerna.

– Flera av dessa föroreningar bryts ner relativt snabbt men är samtidigt akut giftiga. När havsmiljön oavbrutet utsätts för skrubbervatten från nya fartyg blir den akuta effekten varaktig. Jag ser en stor risk att biodiversiteten kommer att minska på grund av skrubbertekniken, säger Kerstin Magnusson, marin ekotoxikolog på IVL och en av rapportförfattarna.

– Att skapa nya miljöproblem på det sätt som man gjort genom att tillåta den här typen av reningsteknik är fel ur hållbarhetsperspektiv. Det har inte gjorts grundliga miljöstudier innan reglerna gick igenom. Med skrubbrar, och förstås framför allt de utan rening, flyttar vi bara runt föroreningarna, säger Hulda Winnes.

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]