ITF kontrollerade 251 fartyg i Östersjön

Internationella Transportarbetarefederationen, ITF, tillsammans med associerade organisationer, inspekterade 251 fartyg i de nio länderna runt Östersjön samt Norge mellan den 6 och 10 oktober. De tittade bland annat på besättningslistor och anställningsavtal. Sammanlagt fem nya fartygsavtal förhandlades fram, fyra anmälningar om avtal har inkommit, återbetalningar på USD 8.276,70 har beslutats. Det också pågår förhandlingar om återbetalningar av ytterligare USD 150.000.