ITF inspekterade 200 fartyg i Östersjöaktion

Internationella Transportarbetarefederationen ITF säkrade USD 471.999 i obetalda löner till besättningar på ett antal fartyg när 200 fartyg inspekterades under organisationens Baltic Week of Action. Samtidigt tecknades tre kollektivavtal. Aktionen drevs med mottot Keep the Baltic Clean och målet var att förmå rederier att teckna ITF-avtal och identifiera undermåliga fartyg. Kampanjen genomfördes av ITF-inspektörer från Tyskland, Danmark, Sverige, Finland, Ryssland, Estland, Lettland, Litauen och Polen. Samordningen leddes i Tallinn.