ITF erbjuder krishjälp

Internationella Transportarbetarefederationen ITF går i ett uttalande ut och erbjuder rederier som hamnat i ekonomiska svårigheter hjälp, och om allt fallerar och företaget ändå går under så gäller det att säkerställa att besättningar får ut innestående löner och kan skickas hem när så krävs. ITF vill komma in i ett tidigt skede, och tar Britannia Bulk som exempel. Rederiet gick omkull när man inte lyckades omfinansiera sina skulder. Fartygen säljs nu på auktion. ITF deltog i diskussionerna mellan bank, managementbolag och konkursförvaltare och kunde där säkra de ombordanställdas fordringar.