Italienska tankers av intresse för Camillo Eitzen

Camillo Eitzen förhandlar om köp av åtta kemtankers mellan 3.700 och 26.600 ton dödvikt i italienska Finavals flotta. Fartygen har en medelålder på 6,6 år. Camillo Eitzens flotta har ökat kraftigt sedan man förra året köpte Naviera Quimica, Navale Francaise och Gibson Gas Tankers. Idag har man 27 fartyg och väntar på leveranser av två 12.800-tonnare och en tanker på 8.799 ton dödvikt under året. Fler fartyg finns i expansionsplanerna för de kommande två åren.