ISU lobbar i EU för oljespillplan

Bärgarsammanslutningen International Salvage Union föreslår nu en aktionsplan för att reducera riskerna för oljespill i EU-farvatten. Planen bygger på att bärgningsbolagen åter blir den första försvarslinjen mot fartygsgenererade miljöolyckor. Enligt ISU skulle deras plan förse EU med ett effektivt miljöskydd som på ett bättre sätt skyddar kustfarvattnen. Enligt International Tanker Owners’ Pollution Federation, ITOPF har över hälften av de värsta oljeutsläppen de senaste 40 åren skett i europeiska vatten. Bl.a vill man ha immunitet för bärgare som deltar i spillbekämpningen, att en EU-fond bildas som kan belöna bärgare och kuststater som ställer upp med en skyddad nödhamn vid en olycka, att EU upprättar riktlinjer för hantering av sjöolyckor samt att åtgärder vidtas för att se till att det alltid finns tillgång till bogser- och bärgningsfartyg i beredskap. Man vill också ha kommersiella avtal med den europeiska sjösäkerhetsbyrån EMSA.