Island beställer två hos Aker

Island Offshore har beställt två supplyfartyg på 3.200 ton dödvikt för totalt NOK 320 miljoner. Skroven byggs i Rumänien och fartygen färdigställs i Brevik för leveranser i maj respektive juli 2008. Beställningen är Island Offshores nittonde hos Aker Yards.