Fotograf: Arkivbild: Sjöfartsverket

Kategori: Hamn/Logistik | Miljö

”Isbrytning bör bekostas av statskassan”

Sveriges Hamnar vill se över finansieringen av isbrytningen i Sverige som idag bekostas av farledsavgifter. Av rättvise- och konkurrensskäl anser vi inte att sjöfarten själv ska bekosta en framkomlig väg.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]en själv ska bekosta en framkomlig väg.

Idag finansieras isbrytning i Sverige i huvudsak av farledsavgifter. En normalvinter uppgår det årliga finansieringsbehovet till 250 miljoner kronor – vid en sträng vinter till 300 miljoner kronor och en mild vinter till 200 miljoner kronor.

Sveriges Hamnar anser att finansieringen inte bör ske med farledsavgifter utan att isbrytning bör bekostas av statskassan. Av rättvise- och konkurrensskäl tycker vi inte att sjöfarten själv ska bekosta framkomlig sjöväg. Som exempel bekostas ju inte väghållningen av åkerier och järnvägsoperatörer.

Staten bör stå för finansieringen

Staten bör vara den som står för en basfinansiering för att garantera en tillförlitlig svensk export och import under årets alla månader och inte minst bör den regionalpolitiska betydelsen beaktas. Riksdagen har fattat beslut om att isbrytningen ska bekostas ur statskassan under perioden 2014-2016. Detta som en kompensation för strängare regler kring svavelutsläpp i Östersjön – regler som leder till försämrad konkurrenskraft för sjöfarten och för de svenska hamnarna i allmänhet och de norrländska i synnerhet.

Utvecklingen hotar svensk sjöfart

Kommer beslutet om att finansiera isbrytningen över statskassan inte att permanentas resulterar det i höjda farledsavgifter och därmed till stora problem för sjöfarten på de svenska hamnarna. Det är en utveckling som hotar den svenska industrin.

Sveriges Hamnar kommer under fredagen den 13 mars att delta i konferensen Framtidens sjöfart i Norr, i Luleå, där frågan kommer att diskuteras.

Vi hoppas nu att frågan lyfts av berörda beslutsfattare.

Mikael Castanius, branschchef Sveriges Hamnar

[/flowy_subscriber_only]

Kommentarer

 • Anonymous

  Finns ju hamn i GBG som oftast är isfri.

  • Tunabergaren

   Isfri hamn i Gbg är inte till så stor hjälp för malmutskeppning från Luleå. Ej heller för SSAB:s färdiga produkter eller skogsprodukter från norrlandshamnarna. Om du föreslår järnvägstransport till Gbg slutar jag tvärt all argumentation med dig. Då har du inte fattat vilka kvantiteter det rör sig om.

 • Anonymous

  Först betalas farleds avgiften och sedan tar Norrlandshamnarna dubbel taxa för ett anlöp vintertid !
  Is eller inte is !.
  Det tycker tydligen Svenska Hamnar är helt okej ?

 • Anonymous

  Eller varför inte av alla de hamnar som tycker att det är ok att dubbla hamnavgifterna bara för att det är en viss datum i kalendern ! Vad får Redaren för det ?

 • Anonymous

  Jag tycker det är självklart att staten skall stå för denna kostnad. Staten vinner på att sjöfarten kan hållas öppen året runt och borde därför stå för kostnaden. Ingen enskild åkare betalar för snöröjning av ex E 4-an. Varför skall sjöfarten då betala för isbrytning in till Norrlandshamnarna under vintern? Det är inte konkurrens på lika villkor.

 • Anonymous

  Någon som vet vad underhåll av järnvägar och vägar kostar i förhållande till vad isbrytning kostar under ett år?

Artikeln är stängd för fler kommentarer

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]