Fotograf: Adam Bergman

Kategori: Specialfartyg

Isbrytarna måste bytas ut

Isbrytare Oden är nästan 30 år gammal men yngst i Sjöfartsverkets isbrytarflotta. Men nu ska flottan uppgraderas och verket hoppas att isbrytning ska jämställas med vinterväghållning på land.

– Vi ser att vi har ett väldigt ålderstiget isbrytartonnage. Så vi har nu genomfört en noggrann behovsanalys för hur vi ska se på framtiden för våra isbrytare, säger Tomas Årnell, isbrytardirektör på Sjöfartsverket när Sjöfartstidningen träffar honom ombord på Oden i Helsingborg.

Is även i framtiden

Efter analysen har verket kommit fram till att isen på Östersjön kommer ligga kvar inom överskådlig framtid, trots global uppvärmining.

– Det, tillsammans med att fartygen som behöver assistans växer och miljöregler uppdateras, gör att vi måste försäkra oss om att ha en isbrytarflotta även i framtiden, säger Tomas Årnell.

Sjöfartsverket har därför tagit fram en investeringsplan för att byta ut de fem fartygen, Oden, Ale, Atle, Frej och Ymer, innan 2035.

Samarbete kring Östersjön

– Detta är något som vi gör tillsammans med andra östersjöstater. Vi tittar tillsammans med till exempel Finland på vilka fartyg som behövs och på möjligheter att samverka kring isbrytningen.

Sjöfartsverket för även samtal med andra statliga myndigheter som kan vara intresserade av att använda ett fartyg med isbrytningskapacitet, till exempel Svenska Polarforskningsinstitutet som finansierar forskning i polarområdena.

Designprojekt

Dock kan Tomas Årnell inte säga något ännu om när de första beställningarna kommer läggas.

– Vi har satt igång ett designprojekt för att titta närmare på hur framtidens isbrytare kan komma att se ut. Men någon beställning är ännu inte lagd.

Vinterväghållning

De senaste åren har isbrytningen i Sverige fått extra, tillfälliga anslag av staten. Men normalt finansieras verksamheten på samma sätt som allt annat inom Sjöfartsverket – med hjälp av farledsavgifter. Men det är något som Tomas Årnell hoppas ska förändras i framtiden.

– Vi tycker att isbrytning borde vara något man kan jämföra med vinterväghållning på land. Det är något som vi tycker och som vi även hör från våra kunder, rederierna. Vi jobbar för det och får se om vi kan lyckas hitta ett bra system.