Intertanko rekommenderar bränslebyte

Intertanko välkomnar att många stater nu ser ett byte till destillerade bränslen som ett snabbt sätt att reducera de värsta elementen i utsläppen till luften från fartyg. Intertanko kommer att fortsätta att rekommendera övergång till destillerade bränslen i IMO och på andra håll.