Intertanko kritserar EU för SECA

Intertanko har kommit med en officiell klagan rörande SECA (Sulphur Emissions Control Area). Organisationen skriver i ett pressmeddelande att: ”Det råder stor förvirring kring EU:s införande av SECA”. EU:s marina direktiv för bränsleutsläpp började gälla 11 augusti, tre månader innan området blir nytt SECA-område under IMO-bestämmelser.”Det finns fortfarande inga officiella riktlinjer från något EU-land eller Bryssel hur EU ska upprätthålla direktivet mellan 11 augusti och 22 november”, skriver organisationen vidare.Den oklara situationen har medfört konflikter mellan Intertankomedlemmar och befraktare om vem som ska vara ansvarig för att möta upp emot reglerna för svavelutsläpp. Enligt Intertanko är det många befraktare som tycker det är värt risken att inte uppfylla reglerna med argumentet att det sker så få inspektioner, och sätter press på fartygsägare att ignorera bestämmelserna om svavelutsläpp. Intertanko råder sina medlemmar att försäkra sig om att reglerna efterföljs.