Internationell studie om arktiska tankfartyg

Klassificeringssällskapet ABS utför i samarbete med oljebolaget ConocoPhillips, rederiet Sovcomflot och varvet Samsung Heavy Industries (SHI) under två år fullskalestudier i Barents hav om hur olika isförhållanden påverkar prestanda för arktiska tankfartyg. Från ABS uppges att projektet kommer att förse forskare med data om vilka påfrestningar tankfartyg utsätts för i arktiska vatten. Man kommer att mäta isens tryck mot skrovet med avancerad mätutrustning. Som testbädd kommer man att använda Sovcomflots arktiska tanker Shturman Albanov på 70.000 dwt, som levereras av Samsung Heavy Industries i februari 2009.