Interferry riktar kritik mot svavelbeslut

Interferry uttrycker djup oro för IMO:s nya utsläppsregler för svavel, som är en del i de miljöbeslut som togs av IMO:s miljökommitté MEPC tidigare i år. Färjeorganisationen stödjer förvisso de nya utsläppsgränserna men menar att andra industrier måste följa efter, annars kan vissa färjeoperatörer tvingas att lämna marknaden eftersom bränslekostnaderna förväntas stiga kraftigt. Interferry skriver i en kommentar: ”det är vitalt att kvarhålla en jämlik spelplan för olika typer av transporter och undvika sneddriven konkurrens”. Från 2010 ska 1,0 procents svavelinnehåll i bränslet gälla i SECA. 2012 sänks det globala taket från 4,5 till 3,5 procent, 2015 sänks gränsen inom SECA till 0,1 procent och 2020 sänks det globala taket till 0,5 procent i fartygsbränsle. År 2025 sätts som en absolut deadline för att alla bränslen ska ha max 0,5 procent svavel. Förslagen ska antas på MEPC 58 som hålls i oktober.