Intentionsavtal annullerat för Consafe

Ett intentionsavtal för en fyramånaders charter av Consafes ”Safe Astoria” under nästa vår har annullerats av operativa skäl. Consafe, som kommer att kompenseras för alla kostnader som annulleringen medför, har i dag inneliggande arbetsorder värda totalt USD 142 miljoner.