Inte mycket hopp kvar för 26 sjömän

Sjöräddningsoperationen efter capesizebulkern ”Alexandros T” fortsatte under helgen. Fartyget bröts itu och sjönk utanför Sydafrika i onsdags. Sju besättningsmän har räddats men 26 saknas ännu. Man har hittat fyra tomma livflottar, men två saknas fortfarande. Dessutom fanns sex överlevnadsdräkter ombord. Fartygets flaggstat St Vincent & Grenadinerna skall utreda olyckan. Enligt klassningssällskapet Lloyd’s Register var alla certifikat i sin ordning. Fartyget är byggt 1989 och ägs av grekiska Overseas Marine Enterprises.”Alexandros T” var på väg från Brasilien till Kina och den internationella organisationen för torrlastrederier Intercargo vill nu ha information, dels om fartygets procedurer för drift och övergivande, dels om lastningshastigheten i terminalen i Brasilien. Flera olyckor med bulkfartyg har berott på metallutmattning i skrovet efter alltför snabba lastningar.