Arkiv

  • Vraksanering. Olja i vraket efter roro-fartyget Finnbirch som förliste 2006, har under åratal varit ett stort miljöhot i Östersjön. Under onsdagen påbörjades arbetet med att få upp den sista oljan.