Kategori: Politik | Regelverk

”Dags att flytta över regionala godstrafiken till sjön”

Efter att under många decennier ha följt frågan om överflyttning av godstransporter från väg och järnväg till sjö kan vi lugnt säga att den allmänna attityden ger ett oföränderligt intryck av enkel konservatism i denna angelägna fråga. Sverige tycks en gång för alla sitta fast i sitt asfalttänkande.

Då och då läser man engagerade och kunniga inlägg i frågan från redare, sjömän, hamnchefer, samhällsplanerare, transportsakkunniga och klimatforskare. Men decennierna går. Ingenting händer. 

På kontinentens floder och kanaler går stora motorpråmar fullastade med godscontainrar. Liknande system kan med fördel införas i Sverige, men vi har tyvärr inte de skyddade vatten som krävs för pråmarnas skrovkonstruktion. 

Det finns emellertid ett viktigt undantag – Mälardalen och Stockholms innerskärgård. Vi har skyddade vatten från Nynäshamn, Södertälje och Kapellskär in till Stockholm och hela Mälardalen.

Pågående klimatkatastrof

Mälardalsrådet, en sammanslutning grundad 1992 av kommuner och landsting runt Mälaren, främjar samarbete kring bland annat infrastruktur och transportväsen. Rådet har under våren hållit en stor konferens på detta tema. Trots ett enigt forskarsamhälles förtvivlade nödrop om en pågående global klimatkatastrof finns i konferensmaterialet bara korta allmänna funderingar när det gäller inlandssjöfartens möjligheter att ta över gods från vägtrafiken. Och dessa ideer avser då bara direktimporterat containergods till triangeln Västerås-Köping-Eskilstuna.

Vi vill med denna artikel peka på möjligheten att lasta om containergodset i feederhamnarna Södertälje och Nynäshamn och frakta det vidare på pråmar, inte så stora som de största på Rhen, men stora nog att var och en ersätta 20 lastbilar. Godset hämtas/lämnas då vid destinationer i Gröndal, Skeppsdal, Bålsta, Strängnäs, Köping eller något annat av Mälardalens cirka 40 användbara hamnlägen. Farlederna ligger klara och utprickade och de är dessutom slitagefria. Även hamnarna ligger till mycket stor del klara för användning.

Det är dags nu

Vi menar att det är dags nu att flytta över större delen av den regionala godstrafiken i östra Svealand, räknad i tonkilometer, till sjön. Det är samhällsekonomiskt mycket lönsamt eftersom vi kan spara in stora pengar på inställda vägbyggen och dessutom få godset transporterat till en liten del av nuvarande bränslekostnad. 

En pråmmotor drar ungefär lika mycket bränsle som tio lastbilsmotorer. Avlastningen på utsläppen av koldioxid blir således mycket stor. Pråmmotorn kan dessutom ganska snart ersättas med en vätgasmotor. 

När vi ser hur klimatkatastrofen nu utvecklas blir det ofrånkomligt att vi forslar allt gods som går att flytta över på utsläppssnåla/-fria motorpråmar i färdigbyggda och underhållsfria farleder, och det mycket snart.

 

Hakon Malmborg, Vänsterpartiet Bromma
Anders Djerf, Vänsterpartiet Årsta
Stig Henriksson, Vänsterpartiet Fagersta