Inget skadestånd för gisslan

Fyra sjömän från coastern Danica White förlorande målet om ersättning för gisslantagandet 2007. Männen sökte skadestånd för de 83 dagar de hölls som gisslan av somaliska pirater och tillsammans med facket 3F stämde de rederiet H. Folmer i Østre Landsret. Men domstolen anser alltså att rederiet inte kan hållas ansvarigt för kapningen och gisslantagningen. Domstolen säger också att rederiet inte hade bristfälliga säkerhetsrutiner. En av de fyra besättningsmännen dog tidigare i år. Danica White kapades den första juni 2007 och frisläpptes den 22 augusti samma år efter att en lösensumma utbetalats.