Fotograf: Jürgen Howaldt

Kategori: Folk/företag | Passagerarsjöfart

Inget klart besked för Gotlandsbåten

Politikerna i Region Gotland lovar att lösa frågan om kajläge för nybildade rederiet Gotlandsbåten – men oklart om trafiken kommer igång.

Under eftermiddagen höll regionstyrelsen på Gotland en presskonferens som bland annat behandlade frågan om Gotlandsbåten AB och vilka kajlägen de kan använda för sommarens planerade trafik mellan Västervik på fastlandet och Visby.

Men det blev inget tydligt besked, något ledningen för Gotlandsbåten krävt för att kunna skriva under ett avtal om inchartring av en färja.

– Om vi inte kan få garanti för kajplats och nödvändigt uppmarschområde för sommaren 2014 senast den 31 oktober, så mister vi det fartyg vi bundit upp och kommer med största sannolikhet inte igång med vår trafik till 2014, sa Gotlandsbåtens vd Lars Meijer till Sjöfartstidningen i går.

Destination Gotland emot

Enligt lokaltidningen HelaGotland som var på plats på presskonferensen är inte regionstyrelsen beredda att investera flera miljoner i en upprustning av kajläge fyra som hade inneburit att Gotlandsbåten hade fått en helt egen kajplats, utan vill att rederiet använder färjeläge fem, sex och sju.

De två förstnämnda utnyttjas av Destination Gotland medan kryssningstrafiken använder färjeläge sju. Gotlandsbåten är med på att utgå från färjeläge sju men behöver under sommaren vid ett antal tillfällen, då kryssningsfartyg anlöper Visby, nyttja något av Destination Gotlands kajlägen. Detta vänder sig Destination Gotland emot då man enligt rederiets vd Christer Bruzelius inte vill göra inskränkningar i skyddsområdet och därmed försämra möjligheterna till korta lossnings- och lastningstider.

Inleder förhandlingar

Regionstyrelsen kommer att ta hjälp av Transportstyrelsen för att utreda hur man ska göra med säkerheten för att två olika färjebolag kan använda färjeläge fem och sex. Därefter måste Destination Gotland gå med på förändringarna.

– Det arbetet sätter igång redan nu i eftermiddag under ledning av hamnchefen Mats Ericsson, säger tillförordnade regiondirektören Per Lindskog till HelaGotland.

Men frågan är alltså om detta räcker för Gotlandsbåten.

Sjöfartstidningen söker ledningen för Gotlandsbåten för en kommentar.