Inget prövningstillstånd i Gotland-mutaffären

Högsta domstolen i Finland har inte beviljat statsåklagaren prövningstillstånd i den så kallade Gotland-mutaffären. Wärtsiläs dotterbolag Wärtsilä Finland och dess tjänsteman är därmed friade enligt tidigare beslut från Vasa hovrätt. Affären har sitt ursprung i en utbetalning som Wärtsilä gjorde till ett konto som en representant för Rederi AB Gotland angett i anslutning till fartygsaffärer 1999 och 2000. Både Vasa tingsrätt och hovrätt fastslog att det inte var fråga om mutor och påvisade att rederirabatter är normal kutym inom branschen.