Fotograf: Mats Holmström/Norden.org

Kategori: Politik | Ekonomi

Inget nytt i debatten

Frågan om tonnageskatten är komplicerad och hänger samman med dagens generösa skattevillkor för sjöfartsnäringen. Därför måste tonnageskatten utredas grundligt.  

Det beskedet gav finansminister Anders Borg i den interpellationsdebatt som i veckan hölls i riksdagen, och som inte bjöd på några direkta nyheter i den segdragna frågan om tonnageskattens vara eller icke vara. 

Debatten föranleddes av att socialdemokraten Lars Johansson ställt frågan om när en tonnageskatt för svensk sjöfart ska införas. Enligt honom och partikamraten Christina Oskarsson är det märkligt att det har gått sju år sedan den förra utredningen presenterades och förklarades som bristfällig, och att regeringen trots detta inte gjort något åt frågan sedan dess. 

”Ointresse för sjöfarten”

Framförallt ställde man frågan om det är rimligt att det ska dröja till november 2014 innan den nya utredningen ska vara klar, något man anser tyder på att regeringen inte insett allvaret i sjöfartens kris.  

– Det är sorgligt att se hur regeringen på detta passiva sätt och med ointresse för sjöfarten har låtit en hel näring mer eller mindre skrotas ned, sa Lars Johansson (S). 

I svaret angav finansminister Anders Borg att Sverige redan har en bred sjöfartspolitik, och att sjöfartsnäringen sedan en lång tid tillbaka har en skattemässigt förmånlig ställning. 

– Vi vet att generösa regler för uppskov och avskrivning gör att man betalar mycket lite i bolagsskatt i denna näring. Det är svårt att hitta någon annan svensk näring som har så pass generellt förmånliga skattevillkor som sjöfartsnäringen, sa Anders Borg. 

Har betydande skatteuppskov   

Han framhöll också att sjöfartsnäringen idag har ”väldigt stora skatteuppskov” som man rullar framför sig, och att det finns en stor risk för en ännu snabbare utflaggning av fartyg om man skulle ändra reglerna för skatteuppskoven så att dessa kan avskrivas. 

– Näringen har tydligt sagt att man ser tonnageskatten som en väg att skriva av skatteuppskoven, sa Anders Borg i sitt slutanförande och syftade därmed på risken att näringen på sikt inte längre skulle återinvestera i Sverige.

Anders Borg avslutade därefter interpellationsdebatten på följande sätt:

– Vi ska utreda tonnageskatten och göra vårt yttersta för att hitta en lösning på problemet. Men givet att detta är komplicerat måste det få ta den tid som en normal utredning tar. 

Kommentarer

  • Roger Andersson

    Fantastiskt
    Ock Svenska sjöjobb blir bara färre ock färre.
    Hmm jag undrar varför!

  • E. B.

    Likt en papegoja upprepar Anders Borg ständigt samma trötta mantra – ”sjöfarten har redan väldigt förmånliga villkor”. Men om sjöfarten har så goda villkor i Sverige, varför försvinner den då utomlands?

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.