Inget nytt i ”Karen Danielsen”-rapport

Den preliminära rapporten från Søfartsstyrelsens Opklaringsenhed innehåller inga större nyheter om olyckan den 3 mars då containerfartyget ”Karen Danielsen” rammade den västra lågbron på Stora Bält-bron. Olycksorsaken var en kombination av att överstyrman ombord var kraftigt berusad och bristande övervakning i VTS-centralen. Det finns ingen förklaring till varför styrmannen var så berusad. Ingen annan ombord var påverkad och ingen hade lagt märke till något särskilt i styrmannens beteende innan han gick på vakt. Han satt i stolen vid manöverplatsen när ”Karen Danielsen” träffade bron. Bryggan totaldemolerades och revs bort för bygget. VTS-centralen, som inte hade noterat något innan olyckan, hörde befälhavarens mayday-anrop över en hand-VHF, men vidtog ingen åtgärd eftersom man förväntade sig att Lyngby Radio skulle svara. Den första gången VTS-centralen fick information om vad som hade hänt var när polisen ringde efter att man mottagit larm från bilister på bron. ”Karen Danielsen” ligger nu i Nyborg för försäljning.