Fotograf: Scandlines

Kategori: Ekonomi | Passagerarsjöfart | RoRo

Inget köp av Scandlines för DFDS

DFDS har dragit sig ur striden om att köpa Scandlines. Budet man lämnade accepterades inte och därför är man ”inte längre en del av försäljningsprocessen”. 

Beskedet att DFDS ger upp kampen om att förvärva Scandlines gavs i ett kort pressmeddelande från företaget på måndagen. Några närmare detaljer kring det förkastade budet gavs inte, däremot skriver man att strategin även fortsättningsvis är att expandera rederi- och logistiknätverket genom ”värdeskapande förvärv”. 

När Sjöfartstidningen i maj rapporterade om att DFDS var intresserade av att köpa Scandlines fanns ytterligare två intressenter med i kampen – Londonbaserade Star Capital Partners och amerikanska TPG Capital – vilka bägge uppges vara fortsatt intresserade. 

Säljare av Scandlines är brittiska 3i och tyska Allianz Capital Partners, som äger 49 procent vardera, samt rederiets ledning som äger de kvarvarande procenten.