Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Politik

Inget klart besked om sjöfartsstödet

Infrastrukturminister Tomas Eneroth utesluter inte möjligheten att återkomma med ytterligare åtgärder, men ger inte heller något direkt svar beträffande det av branschen efterlysta tillfälliga sjöfartsstödet.

Riksdagsledamöter från Centerpartiet, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, Moderaterna och Sverigedemokraterna har som Sjöfartstidningen tidigare rapporterat ställt skriftliga frågor till infrastrukturminister Tomas Eneroth och finansminister Magdalena Andersson om regeringen avser att snabbt genomföra det tillfälliga sjöfartsstödet.

I sitt svar sammanfattar Tomas Eneroth inledningsvis de åtgärder som hittills vidtagits av regeringen. Ministerns svar på själva frågan lyder:

”Jag är väl medveten om situationen i sjöfartsbranschen och de negativa effekter coronavirusets spridning har orsakat färjerederierna. Sjöfarten är viktig för Sverige och jag utesluter inte möjligheten att återkomma med ytterligare åtgärder.”

1.600 har skrivit på

Rikard Engström, vd för Svensk Sjöfart, påpekar att det är bråttom.

– Det är vår förhoppning att regeringen nu tar ett skyndsamt beslut om att införa en tillfällig förändring i sjöfartsstödet för att rädda den livsviktiga sjöfarten. Utöver riksdagsledamöterna har även fackföreningarna Seko Sjöfolk och Sjöbefälsföreningen vädjat till regeringen att införa förändringen och i ett upprop som startade igår har över 1.600 personer redan skrivit på för sjöfarten, säger han i en kommentar på föreningens webbplats.

Det är vår förhoppning att regeringen nu tar ett skyndsamt beslut om att införa en tillfällig förändring i sjöfartsstödet för att rädda den livsviktiga sjöfarten.

Förslag till utskottsinitiativ

Dagen efter ministerns svar presenterade Sverigedemokraterna ett förslag till utskottsinitiativ som kommer behandlas i riksdagen under kommande veckor. Ett utskottsinitiativ är ett förslag som ett utskott för fram på eget initiativ.

Sverigedemokraterna föreslår att Trafikutskottet tar initiativ till att tillkännage för regeringen att skyndsamt genomföra en tillfällig ändring i förordningen om sjöfartsstöd under den tid som coronapandemin leder till att fartyg ligger stilla. 

 ”Sjöfarten är extremt viktig för Sverige som land. Vår industri är beroende av sjöfarten både för export och import men även för turismen. Sjöfartsstödet är dessutom redan budgeterad och ger således ingen ökad utgift för statskassan”, skriver partiet i sitt förslag. 

Handlar om klimat

– Jag är tacksam för att man tar detta initiativ. För sjöfarten, och i synnerhet de färjor som Sverige som land är så beroende av, är det en oerhört viktig fråga som måste få en snar lösning. Det visar inte minst engagemanget från enskilda rederier och fackföreningarna. Det handlar om vilket klimat politiken vill sätta upp för sjöfarten och hur man bygger upp rederiernas förtroende för den politiska ambitionen. Halkar vi efter skadar vi Sverige som land och försvagar naturligtvis den svenska flaggans attraktivitet som inte minst bygger på tilltro, kommenterar Rikard Engström.