Fotograf: Helsingborgs Hamn

Kategori: Arbetsmarknad | Hamn/Logistik

Inget avtal för Hamnarbetarförbundet

Sedan i fredags råder inte längre fredsplikt för Hamnarbetarförbundet. Det är enligt förbundet resultatet av strandade avtalsförhandlingar mellan parterna.

Efter att arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar och Transportarbetareförbundet tecknade kollektivavtal i slutet av april pågick förhandlingar om ett så kallat andrahandsavtal mellan Sveriges Hamnar och Hamnarbetarförbundet.

Förhandlingarna upphörde i förra veckan utan att parterna kom överens. Sveriges Hamnar meddelade den 11 maj att de säger upp avtalet, som upphörde att gälla i torsdags. ”Därmed råder avtalslöst tillstånd från och med fredagen den 19 maj, och parterna har alltså rätt att varsla om stridsåtgärder”, skriver Hamnarbetareförbundet i ett pressmeddelande.

”Balanserat avtal”

Enligt Sveriges Hamnar tackade Hamnarbetarförbundet nej ”trots att arbetsgivarna har föreslagit ett balanserat avtal i linje med märket och som LO-kollektivet har godkänt.”

Enligt Hamnarbetarförbundet har arbetsgivarna, efter att ha tecknat huvudavtal med Transportarbetarförbundet, ”försökt pressa in en inskränkning av anställningsskyddet även i vårt kollektivavtal”.

”Som i gamla bananrepubliker”

– Majoriteten av våra avtalskrav blockerades i det ögonblick Sveriges Hamnar hann före med att teckna nytt kollektivavtal med en annan fackförening. Nu spelar det ingen roll om vi kämpar oss till lönepåslag närmare inflationstakten eller fler semesterdagar i vårt avtal, eftersom arbetsgivarna ändå helt lagligt kan strunta i att tillämpa sådana avtalsbestämmelser på våra medlemmar. I det avseendet är spelreglerna desamma i Sverige år 2023 som i gamla bananrepubliker och öststatsdiktaturer, säger Hamnarbetarförbundets vice förbundsordförande Erik Helgeson i ett pressmeddelande.

Han tillägger:

– I dagsläget kan vi inte uttala oss om konfliktrisken. Försöker man pressa ner försämringar av anställningsskyddet i halsen på oss så kommer situationen eskalera fort, men för vår del har vi ingen panik i nuläget.

Huvudavtalet gäller

Sveriges Hamnar påpekar att trots att Hamnarbetarförbundet inte har ett eget avtal, omfattas deras medlemmar precis som tidigare av Transportarbetareförbundets Hamn- och stuveriavtal.

– Alla villkor för alla hamnarbetare i Sverige styrs av Hamn- och stuveriavtalet och det är redan klart. Uppsägningen påverkar varken verksamheten eller villkoren för de anställda ute i hamnarna, säger Sveriges Hamnars förhandlingschef Johan Grauers i ett pressmeddelande från Transportföretagen.

Sveriges Hamnar håller enligt Grauers dörrarna öppna för fortsatta samtal.

– Möjligheten finns förstås kvar för Hamnarbetarförbundet att teckna ett andrahandsavtal, i likhet med hur vi har gjort två gånger tidigare, säger han.