Ingen uppförandekod i Maersk

Den amerikanska fackföreningen Teamsters och dess danska systerorganisation 3F föreslog på A.P. Møller-Mærsks bolagsstämma att företaget skulle ta fram en uppförandekod baserad på ILO:s konventioner med förbud mot barnarbete och fri rätt att organisera sig i en fackförening. Förslaget röstades dock ned.Koncernchef Jess Søderberg meddelade under stämman att han kommer att gå i pension 2009 när han fyller 65.