Fotograf: Lars Andersson

Kategori: Ekonomi | Passagerarsjöfart

Ingen trafik för Gotlandsbåten 2017

Nyemission nådde inte i mål och det blir ingen trafik på Gotland för Gotlandsbåten sommaren 2017.

Trots en volymmässigt stark sommar är Gotlandsbåten tvungen att konstatera att det inte blir någon trafik för rederiets del på Gotland sommarsäsongen 2017. En nyemission, som skulle säkra framtiden för bolaget nådde inte målet.

Enligt Gotlandsbåten ökade antalet färjeresenärer till och från Gotland med 11 procent under sommarsäsongen 2016. Vidare konstaterar rederiet i ett pressmeddelande att Gotland aldrig har haft så många sommarbesökare. Antalet gästnätter ökade med 12 procent mot 2015.

Misslyckad nyemission

Gotlandsbåten inledde sin trafik den 28 april och säsongen avslutades den 4 september. Därefter har arbetet inriktat sig på en nyemission om 30 miljoner kronor för att finansiera kommande års trafik.

– Det arbetet har inte nått i mål vilket omöjliggör trafik 2017 och innebär att verksamheten försätts i viloläge. Gotlandsbåten hade över 160.000 betalande resenärer den här säsongen. Vi ökade kapaciteten med ca 230.000 platser till och från Gotland juni till augusti. Och konkurrens har alltid verkan, kapaciteten ökade totalt ännu mer och prisnivån var periodvis på 1978 års nivå och det blev besöksrekord på Gotland 2016, kommenterar Ralph Axelson, vd för Gotlandsbåten, i ett pressmeddelande.

Skalas ner

Nu uppges verksamheten skalas ner till ett minimum för att klara bolagets fortlevnad. Tre åretruntanställda i Gotlandsbåten och ett antal medarbetare i rederiet HSC Nordic sägs upp som en följd av beslutet. Ralph Axelson fortsätter som oavlönad vd för att hitta eventuella framtida lösningar. Fartyget HSC Express blir nu fullt ut tillgängligt för chartermarknaden.

– Det är tråkigt att behöva konstatera att vi inte nådde fram med emissionen. Vi var många medarbetare, varav nu ett antal förlorar sina jobb, som gav allt för Gotlandsbåten det här året och gjorde fantastiska och historiska insatser. De och alla våra resenärer är värda ett stort tack, säger Ralph Axelson.