Ingen ställer upp med nödhamn för brinnande containerfartyg

Läget har stabiliserats för containerfartyget MSC Flaminia som nu befinner sig i vänteläge cirka 240 distansminuter utanför Storbritanniens kust, tillsammans med en trio bärgningsfartyg. Rederiet uppger att man fört intensiva diskussioner med samtliga kuststater i området, men ännu har ingen beviljat fartyget nödhamn.Efter en tid med lugnt väder har bärgningsteamet släckt bränder i individuella containrar. Man har också pumpat över vatten från lastrum till ballasttankar. Därmed har slagsidan kunnat reduceras till 2,5 grader.Under måndagen har vädret förvärrats och man har återigen fått avbryta arbetet.