Kenny Reinhold, ordförande i Seko Sjöfolk.

Fotograf: Anna Lundberg

Kategori: Arbetsmarknad | Politik | Regelverk

Ingen redare kommer upp i 75 procent TAP-are

Kenny Reinhold, ordförande i Seko Sjöfolk, kommenterar i dag det nya TAP-avtalet. Han betonar att fördelningen mellan TAP-anställda och tillsvidareanställda i praktiken inte har förändrats.

– Nästan alla rederier har sedan länge lokala avtal om 75 procent. Så det nya är att vi har lyft in det i det centrala avtalet, säger Kenny Reinhold.

Det förnyade TAP-avtalet som Sarf och Seko har slutit och som börjar gälla den 1 april ger alltså generell rätt till Sarf-anslutna rederier att ha 75 procent TAP-anställda i besättningen, mot tidigare 50. Dock har den högre andelen TAP-are på de flesta håll sedan länge varit inskriven i lokala avtal.

Ingen når upp i 75

Kenny Reinhold berättar att det var åratal sedan, möjligen 2010, som det första så kallade TAP 75 skrevs, det vill säga ett lokalt kollektivavtal som tillåter upp till 75 procent TAP-anställda.

– Det var med Wallenius. De är inte ens uppe i TAP 75 i dag. Vad jag vet är det inte någon som når upp i den kvoten.

20 procent lägre lön

Kenny Reinhold säger att det förstås känns surt att anpassa avtalet till omgivande marknader. Det nya avtalet innebär en lönesänkning med omkring 20 procent i framtida kontrakt med TAP-anställda. Men det svenska avtalet ger fortfarande TAP-anställda relativt hög lön och det bästa skyddet i världen i form av försäkringar och rättigheter, menar Kenny Reinholds.

Rädda jobben

Och surt eller ej, så är det enligt honom ett avtal som upprättats i mycket god demokratisk anda med stort stöd från parterna, och det handlar om att rädda svenska manskapsjobb när utflaggning hotar.

– Om du jämför med ett rent utländskt avtal, som ITF skriver med majoriteten av FOC-flaggade fartyg, med detta som vi har gjort nu och de andra förutsättningarna som finns inom svensk flagg, så är svensk flagg konkurrenskraftig.

Kommentarer

 • Robert Andersson

  Ja det blir nog bra. Det finns ju ändå snart inte ett enda fartyg kvar att tillämpa avtalet på. Tonnageskatten har varit på plats sen årsskiftet. Hur många fartyg har flaggats in? Det är för sent, tyvärr. Redarna kommer alltid att hitta billigare alternativ utanför Sverige.

 • Driktor

  Känns ju inte bättre tyvärr. Mer än 1 år sen jag tog min examen, inte ens varit nära på att få något jobb…

 • Stein-Ulf Johansson

  Inte 75% idag men i morgon. Varje pensionsavgång ersätts av TAP.
  Till slut är det 100% TAP…
  .

  • Undrande??

   kanske kolla avtalet… stämmer det du säger?????????

   • DFD

    75% TAP har som sagt vart aktivt i lokala avtal sedan 2010, och inget rederi har 75% TAP, det visar att det kanske att system är bra avtalsmässigt för alla parter.

   • Stein-Ulf Johansson

    75% tillåtet nu, men när man nått upp dit kommer nog nya krav på säg 80%, sen 90 och till slut blir det 100% utan knot från våra fackförbund..
    Att man inte nått upp till 75% ännu beror dels på att inte tillräckligt många på svenskt kollektivavtal slutat. Slutat pga pension eller tröttnat på att skuffas runt på olika båtar i rederierna för att ge plats för TAPanställda..

 • Befälhavaren

  Hur kan ett fack gå med på 20% löne sänkning? Nu blir det väl ändå svårare för svenskt sjöfolk I manskaps befattning. Frågan är om våra Tap anställda som är upplärda och som anpassat sig I svenska fartyg kommer att stanna kvar?

 • stickan

  Det berör ju inte så många svenska fartyg och svenska sjömän eftersom vi inte har så många svenska fartyg som seglar på dom traderna. Problemet är väl om redarna börjar tugga på inrikes och färjetrafiken med ett TAP eller ännu värre ett internationellt register. Varnings tecken för Norge.

 • Rolf B Bertilson

  Jag tycker Seko Sjöfart skall ha en eloge för sin inställning i denna fråga. Inflaggning måste komma igång. Nödvändiga justeringar i tonnageskatten måste göras för att ex Donsöflottan skall kunna börja flagga in.

 • Lars Bergqvist

  Vad kan 75% klara av som inte 50% kan?

 • Anonymous

  Börja med att ändra TAP till PAP, dvs permanent anställd personal. Dessutom begriper jag inte varför svenska staten (dvs skattebetalarna) ska sponsra en verksamhet som inte skapar svenska jobb och jag begriper ännu mindre varför det fortfarande sitter folk i olika forum och drömmer om svensk flagg.

 • Brutus den Arge

  Nu har politiker och fack gett redarna så mycket, om inte allt de begärt , men ändå. Nu är det dags att leverera, BÖRJA FLAGGA HEM!
  Om ingen inflaggning kommer igång snart, ändra alla beslut tillbaks till ruta A. Full skatt för redarn a som alla andra företag, inga mer subventioner och avskaffa TAP.

 • Pär-Henrik Sjöström

  Tack för era kommentarer, nu tar vi inte emot fler kommentarer till detta inlägg.
  Pär-Henrik Sjöström
  chefredaktör

 • Martin

  75% för manskap och 50% för sjöbefäl eller vad gäller?

Artikeln är stängd för fler kommentarer