Ingen ny internationell lägstalön för sjömän

Den internationella redarorganisationen ISF och Internationella Transportarbetarefederationen ITF har inte lyckats komma överens om en ny lägstalön för befaret manskap genom ILO Minimum Wage for Able Seafarers. Enligt ISF finns det i det rådande ekonomiska klimatet inga förutsättningar för att höja lönerna. Däremot säger man sig vara villiga att återuppta förhandlingar i februari nästa år eller om konjunkturen vänder innan dess. Idag är minimilönen USD 545 i månaden.