Ingen gång- och cykelbro över Göta Älv

Högsta Domstolen har lämnat beskedet att den inte prövar Miljödomstolens nej till en gång- och cykelbro över Göta Älv i centrala Göteborg. Det innebär att den ett decennium gamla och hett debatterade frågan nu kan läggas till handlingarna.Miljödomstolen ansåg att brons negativa inverkan på framkomligheten för sjöfarten i älven väger tyngre än en separat bro för gång- och cykeltrafik.Det miljöpartistiska kommunalrådet Kia Andreasson ger i Göteborgs-Posten uttryck för stor besvikelse efter beskedet:– Beskedet är tråkigt för Göteborg och det är tråkigt för göteborgarna. Miljödomstolen tog endast hänsyn till gamla vattendomar och till sjöfarten. Vi har genom fastighetsnämnden påpekat att Miljöbalken medför krav på mer allsidig prövning men varken Miljööverdomstolen eller Högsta domstolen vill ta någon hänsyn till detta.Hennes kollega, moderaternas Jan Hallberg, är däremot mycket nöjd:– Ett vansinnesprojekt på en halv miljard kronor för att få en övergång över älven. Det är mycket bättre att använda de pengarna på en Göta Älvbro där vi har möjlighet att ha båda gångare och cyklister. Och kanske i framtiden sätta in snabbfärjor över älven som blir både charmigare och effektivare och som kan flyttas allt eftersom behoven uppstår, säger han till Sveriges Radio.