Ingen asbestsanering av ”Rotterdam” i Polen

Det klassiska kryssningsfartyget ”Rotterdam” har legat i Gdansk sedan februari i väntan på nödvändiga tillstånd för asbestsanering innan fartyget konverteras till flytande hotell- och konferensanläggning. Under inspektion i april man att förutom 180 ton asbests i isoleringen fanns det också cirka 500 kubikmeter hälsovådligt avfall i säckar ombord. Eftersom detta inte anmälts till myndigheterna är det ett brott mot lagstiftningen om import av farligt avfall. Miljömyndigheterna kräver att avfallet lämnar hamnen innan den 15 Juli och nu har polska Sjöfartsverket beordrat fartyget att lämna polskt vatten senast den 10 juli.Den hollänske ägaren har förhandlat med Gdansk-varvet vilket inledningsvis ledde till ett intentionsavtal för konverteringen. Remontowa-varvet säger man lämnade förhandlingarna och ledningen hävdar att det holländska företaget inte var en trovärdig affärspartner.