Fotograf: EU Navfor

Kategori: Haveri | Säkerhet

Inga spår efter Albedos besättning

EU:s marina skyddsstyrka utanför Somalia har upptäckt Albedos frittfall-livbåt på en strand cirka 14 distansminuter från den position där fartyget sjönk tidigare i veckan. Man fann dock inga spår efter besättningen. Därmed befaras 15 sjömän ha förlorat livet.

Albedo kapades av pirater i november 2010 cirka 900 distansminuter från Somalias kust. Sedan dess har hon varit i piraternas händer tills hon sjönk till ankars på redden utanför en piratbas.

Vid kapningen hade fartyget en besättning på 23 man och minst en har skjutits. Sju frigavs i augusti förra året sedan en lösensumma på USD 1,1 miljoner betalts. Det lämnar 15 kvar som ingen vet var de är.

Containerfartyget Albedo, som var på väg från Bandar Abbas i Iran till Mombasa i Kenya vid kapningen, är byggt 1993 och har en lastkapacitet på strax över 1.000 TEU. Enligt Sea-web ägs fartyget av Majestic Enrich Co i Malaysia, ett rederi som skall ha startats av iranier. 

Det är ytterst tveksamt om fartyget kommer att bärgas eller att sjömännen eller deras anhöriga kommer att få någon kompensation. Lloyd´s List Intelligence har funnit att fartyget var P&I-försäkrat fram till och med juni 2009 då det såldes till Malaysia. Dessutom har det haft P&I-skydd mellan juni 2012 och november 2012. Däremellan finns inga uppgifter om försäkringsskydd.

Hade fartyget kasko och/eller krigsriskförsäkring har detta sannolikt redan reglerats, liksom transportförsäkringar för godset.