Inga skatteförändringar att vänta för norska redare

Den norska regeringen kommer inte att föreslå några nya initiativ för mer konkurrenskraftiga skattevillkor för norska rederier, enligt statssekreterare Per Sanderud på det norska handels- och näringsdepartementet. Istället kommer den norska regeringen att arbeta för en internationell överenskommelse om att begränsa sjöfartsstöd. Enligt Sanderud, som är den högste tjänstemannen med ansvar för sjöfartsfrågor måste ”intentionen och det långsiktiga målet vara att etablera globala riktlinjer för sjöfartsstöd där rederinäringen behandlas som alla andra industrier”. Om detta är den officiella inställningen hos den röd-gröna norska regeringen, så har man ändrat uppfattning sedan man tog över regeringsmakten för 18 månader sen. Marianne Lie, vd för Norges Rederiforbund, replikerade att det är rederinäringens målsättning att det norska skattesystemet skall bli konkurrenskraftigt.