Inga piratattacker efter tsunamin

En konsekvens av tsunamikatastrofen i Indiska Oceanen är att inga piratattacker har rapporterats från Malacka-sundet sedan dess. Enligt International Maritime Bureau i Kuala Lumpur kan det bero på att pirater omkommit och/eller att deras utrustning har förstörts. Sumatra som drabbades hårdast av tsunamin anses också vara det mest ”pirattäta” området i regionen.