Inga nya besked från Rosenbad om sjöfarten

Vid Sveriges Redareförenings årsmöte den 14 april gästtalade statssekreterare Carl von der Esch från näringsdepartementet – trots vissa förhoppningar bland åhörarna kunde han inte lämna några besked om åtgärder för att stärka konkurrenskraften för svensk sjöfart.

– Carl von der Esch kunde inte ge några besked överhuvudtaget, inte ens när regeringen tänker återkomma, säger Redareförenings vd Håkan Friberg och fortsätter:

– Vi behöver få goda och långsiktiga förutsättningar på plats för att få en konkurrenskraftig svensk sjöfartsnäring. Prognosen för 2011 är dyster för svensk flagg. Vi kommer att förlora ytterligare ett 40-tal lastfartyg i år och kommer att ha under 100 lastfartyg kvar under svensk flagg.

På övriga agendan stod bland annat en ny forskningsstrategi och en presentation av så kallade nollutsläpp-fartyg som några svenska rederier vill bygga.

– I den nya forskningsstrategin vill vi fokusera på fartygs energisystem, intelligenta ombordssystem och nya logistiksystem. Vi instiftar ett nytt pris ”The Swedish Shipping Innovation Award” för att premiera innovativ forskning. Sammanlagt kommer vi att dela ut 500 000 kronor årligen från och med 2012.

Vid årsmötet invaldes som nya styrelseledamöter Jonas Backman, Sirius Shipping AB, Anders Boman, Walleniusrederierna AB, Jan Hanses, Viking Rederi AB och Ragnar Johansson, SOL North Europe Services AB.

Styrelsen har därmed följande sammansättning: Lars Höglund, Furetank Rederi AB, ordförande, Dan Sten Olsson, Stena AB, vice ordförande, Anders Boman, Walleniusrederierna AB, vice ordförande, Jonas Backman, Sirius Shipping AB, Håkan Friberg, VD Sveriges Redareförening, Jan Hanses, Viking Rederi AB, Torkel Hermansson, Tarbit Shipping AB, Anders Källsson, Erik Thun AB, Ragnar Johansson, SOL North Europe Service AB, Fredrik Lantz, Stena Line Scandinavia AB, Jan-Eric Nilsson, Rederi AB Gotland, Olav K. Rakkenes, Atlantic Container Line AB, Robert Uggla, Broström AB, Percy Österström, Österströms Rederi AB