Stena Superfast X in dock at Gdynia, Poland, before departing for Holyhead Port to begin operations on the Holyhead-Dublin route.

Fotograf: Stena Line

Kategori: Passagerarsjöfart | Politik

”Inga kortsiktiga beslut”

Efter att Storbritannien röstat sig ur EU är det fortfarande oklart hur mycket det kommer påverka sjöfartsindustrin. Stena Line väljer dock att avvakta.

”Brexit innebär en helt ny situation, vilket betyder att Stena Line måste vara proaktiva och utvärdera det nya scenariot från alla möjliga perspektiv”, säger Stena Line i ett officiellt uttalande.

Inga beslut fattade

Under torsdagen har det kommit rapporter från brittisk sjöfartsmedia om att Stena Line överväger att överge den brittiska flaggan efter att Storbritannien, efter en folkomröstning, valt att lämna Europeiska Unionen. I dagsläget har rederiet 14 fartyg under brittisk flagg.

Men det är inga beslut fattade i den frågan, om man ska tolka Stena Lines uttalande.

Anpassning

”Det är fortfarande oklart vilka konsekvenser Storbritanniens utträde ur EU kommer ha på den brittiska sjöfartsnäringen, på samma sätt är det fortfarande oklart i vilken fart företag kommer behöva anpassa sig till ett nytt ekonomiskt läge.”

Det som de snarare säger, och som flera personer på Stena Line som Sjöfartstidningen talat med också säger, är att de inte vill förhasta sig. Istället vill de avvakta och följa händelserna noga.

Långsiktighet

”Vi kan försäkra att Stena Line inte kommer fatta några kortsiktiga businessbeslut baserade på folkomröstningens resultat, vi kommer aktivt analysera och och engagera oss i näringen samtidigt som fler konsekvenser visar sig.”