Fotograf: Göteborgs Hamn

Kategori: Hamn/Logistik | Ekonomi

Inga avgiftshöjningar i Göteborg

Göteborgs hamn låter bli att höja sin hamntaxa 2016. Vill stödja det svenska näringslivets tillväxt.

– Sjöfartens kostnader blir näringslivets transportkostnader. Genom att göra vårt yttersta för att hålla hamntaxan nere vill vi bidra till ett starkt rederikluster i Göteborg och ett brett linjeutbud till viktiga marknader, säger Magnus Kårestedt, vd på Göteborgs Hamn AB.

Hamntaxan baseras på fartygens bruttovikt och fartygstyp. Alla fartyg som anlöper hamnen betalar en avgift och nästa år blir avgiften alltså den samma som i år. Normalt är annars att avgiften, som det mesta annat, höjs något varje år.

Inte första gången

Helt unikt är det dock inte att hamntaxan inte höjs från ett år till ett annat. Göteborgs Hamn uppger för Sjöfartstidningen att även till 2013 låg taxan på samma nivå som året innan. Till i år förändrades systemet när Seca infördes och de svavelrabatter som tidigare fanns spelat ut sin roll, när alla fartyg måste köra på lågsvavligt bränsle eller ha svavelreducerande teknik installerad ombord. Istället har ett system med miljörabatter införts.

Dessutom finns en rabatt för fartyg klassade enligt EU:s regelverk för inre vattenvägar. Ett system som Sverige inte helt infört ännu. Så inget fartyg har ännu fått den rabatten.

– Den rabatten finns mer för att uppmuntra till att använda den typen av fartyg, säger Cecilia Carlsson, kommunikationschef på Göteborgs Hamn.

Hoppas andra följer efter

Hamnbolaget menar också att taxan håls oförändrad för att stötta den svenska industrin som haft svag tillväxt på senare år. Något hamnen känt av i form av minskade godsflöden.

– Men nu börjar det komma positiva signaler från industrin och vi ser den oförändrade hamntaxan som ett sätt att verkligen få fart på tillväxten. Vi hoppas också att andra aktörer i transportkedjan gör sitt yttersta för att hålla kostnaderna nere. De statliga farledsavgifterna till exempel finns inte i övriga Europa och fördyrar transporterna för svensk industri, säger Magnus Kårestedt.