Fotograf: Kristian Pohl / Regeringskansliet

Kategori: Politik

Nya departementet på plats

I dag bildas det nya Infrastrukturdepartementet, där arbetet kring infrastruktur, digitalisering och energi samlas under samma tak.

När regeringsbildningen till slut blev klar i januari stod det också klart att ett nytt departement för infrastruktur skulle bildas. I dag drar arbetet på det nya departementet igång.

Eneroth chef

Departementschef på det nya departementet är infrastrukturminister Tomas Eneroth. Departementets andra minister är energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

”För att klara klimatet och för att stärka Sveriges konkurrenskraft görs nu stora investeringar i infrastruktur, en ökad digitalisering av samhället och en kraftig omställning till förnybar energi”, skriver regeringen med anledning av departementets arbetsstart.

Samlar frågor

Infrastrukturdepartementet hanterar frågor som rör transporter och infrastruktur, digitalisering och IT, postfrågor samt energifrågor. Det betyder att det nya departementet tar över vissa av de frågor som tidigare hanterats av Näringsdepartementet, Finansdepartementet samt Miljö- och energidepartementet.

– Det är bra att man skapar ett eget departement så att transportfrågorna får ett ännu tydligare fokus. Jag tror att ett nytt departement kommer att hjälpa till, för det är så mycket som behöver göras inom transportområdet, sa Svensk Sjöfarts vice vd Anders Hermansson till Sjöfartstidningen när nyheten om det nya departementet kom.