Fotograf: Henrik Ekberg

Kategori: Ekonomi | Hamn/Logistik

Infranode går in i Gävle hamn

Svenska Infranode investerar 400 miljoner kronor i containerterminalen i Gävle och blir därmed delägare i terminalen tillsammans med Yilport. 

Investeringen görs i containerterminalens nya del som nu byggs och som kommer att fördubbla containerterminalens kapacitet. 

Långsiktigt partnerskap

– Gävle hamn är en viktig nordisk infrastrukturtillgång. Våra investerare såsom EIB och svenska pensions- och försäkringsbolag, ser fram emot att vara med att utveckla och stödja ett så strategiskt viktigt transportcentrum. Infranode ingår ett långsiktigt partnerskap med både det kommunala hamnbolaget (Gävle Hamn AB) och hamnoperatören Yilport Holding, säger Christian Doglia, vd och Founding Partner på Infranode i ett pressmeddelande. 

Delägare

Genom satsningen blir Infranode både partner och delägare i Yilport Holdings svenska verksamhet i Gävle samt i terminalen Stockholm Nord i Rosersberg.

– Det känns fantastiskt att Infranode visar sitt förtroende för Yilport Holding som en global containerterminaloperatör, säger Robert Yuksel, ordförande och ägare av Yilport Holding och Yildirim Group.

Erkännande

Fredrik Svanbom, vd för Gävle Hamn, menar att initiativet är ett erkännande att de satsningar som hittills gjorts har varit rätt. 

– Infranodes investering visar att den modell som vi valt för att underlätta infrastrukturutveckling fungerar bra för att stödja regionens och hamnanvändarnas tillväxt, säger han. 

Nya i transportsektorn

Den nya containerterminalen ska stå klar 2020, totalt kommer man då att kunna hantera upp till till 600.000 TEU. Yilport har ett koncessionsavtal med Gävle Hamn som sträcker sig fram till 2046. För Infranode är det första investeringen inom transportsektorn. Infranode äger och utvecklar tillgångar inom energi, transport, telekom och social infrastruktur inklusive samhällsfastigheter med en långsiktig horisont. Investerare i Infranode är ledande institutionella aktörer och pensionsfonder som till exempel KPA Pension, Fjärde AP-fonden och Folksam samt Europeiska Investeringsbanken (EIB). Infranode förvaltar cirka 4,5 miljarder kronor.