Fotograf: Stena Bulk

Kategori: Skeppsbyggnad

InfinityMAX kombinerar två segment

Stena Bulk har tagit fram ett koncept för ett eldrivet, modulärt hybridbulkfartyg med nollutsläpp av koldioxid som lastar såväl torr- som flytande bulk.

Konceptet kallas InfinityMAX och har tagits fram av Stena Bulk och går ut på att i samma fartyg kunna transportera många olika typer av torrbulk och flytande bulklaster i modulära avdelningar. Med standardiserade och modulära lastenheter för torrbulk, flytande bulk eller flytande gasprodukter som metan, vätgas eller ammoniak, kan man, enligt Stena Bulk, strömlinjeforma processen kring bulkskeppningar.

Nollutsläpp

Den flexibla designen får nollutsläpp och har skapats för att svara mot de stora utmaningar som den globala sjöfartsnäringen måste tackla under de kommande decennierna. Designen har tagits fram för en värld där sjöfarten spelar en avgörande roll med att förse världen med förnybar energi, kemikalier, material och konsumtionsvaror.

Som bränsle använder InfinityMAX vätgas och därtill ska vindturbiner generera tilläggsenergi. Till konceptet hör även nedfällbara vingsegel.

  • InfinityMAX

    Fotograf: Stena Bulk

  • InfinityMAX

    Fotograf: Stena Bulk

Korta hamntider

Varje modulär lastenhet i InfinityMAX är utformad för att vara helt självförsörjande. Vindkraftverk och solpaneler genererar all den el som behövs för deras interna system. De modulära enheterna har också designats för att kunna lämnas utanför hamnar och hämtas av bogserbåtar. På så sätt förkortas fartygets tid i hamn dramatiskt.

Halvautonom

InfinityMAX kommer av säkerhets- och flexibilitetsskäl att ha en besättning ombord, men Stena Bulk har designat konceptet för att vara halvautonomt och möta framtida krav på effektiv drift utan att kompromissa med säkerheten. InfinityMAX uppges ha potential att förändra rollen för besättningen genom mindre fysiskt arbete och ökad fokus på övervakning och interaktion med operatörer i land.

– Vi är oerhört stolta över att offentliggöra vår InfinityMAX-konceptfartygsdesign. Det vi föreslår är innovativt, provocerande och skulle radikalt omforma vårt sätt att se på bulkskeppningar genom att rationalisera två segment till ett som är redo för framtidens utmaningar, kommenterar Erik Hånell, vd för Stena Bulk, i ett pressmeddelande.

I bruk om drygt tio år

Genom att utnyttja beprövad teknik i rätt utsträckning räknar Stena Bulk med att ett InfinityMAX-fartyg skulle kunna tas i bruk mellan 2030 och 2035.

– Tillämpning av avancerad teknik, inklusive vätgas som bränsle och andra effektiviseringsåtgärder, innebär att detta är ett fartygskoncept som ger uttryck för vår kärnfilosofi att innovation är nyckeln till kommersiell framgång, med tanke på de utmaningar som vi alla står inför. Vi kommer att fortsätta arbeta nära våra innovationspartners och vända på alla stenar för att säkerställa att vi gör de rätta framstegen för att förverkliga InfinityMAX-konceptet, säger Erik Hånell.