Industrigruppen Svenska Isbrytare presenterade sig på isbrytareseminariet i Luleå.

Fotograf: Carl Carlsson

Kategori: Skeppsbyggnad | Specialfartyg

Industrigrupp samarbetar för nya isbrytare

Maritimt Forum arrangerade ett isbrytarseminarium i Luleå Hamn den 26 oktober där bland annat ett samarbete mellan fyra storföretag offentliggjordes.

En av de presentationer som hölls på isbrytarseminariet handlade om detta industrisamarbete mellan SAAB, Stena, SSAB och ABB. Syftet är att kunna erbjuda nästa generations isbrytare.

Svenska Isbrytare

Industrigruppen, som kallar sig Svenska Isbrytare, vill verka för nya isbrytare som säkrar sjöfart och export, men också får ett utökat användningsområde. Som exempel på detta nämns totalförsvaret, polarforskning, klimat- och miljöforskning, sjöövervakning, krishantering, internationella uppdrag samt samhällsviktiga samarbeten.

Vidare betonar industrigruppen att de nya isbrytarna ska vara miljö- och klimatmässigt framstående och bidra till att uppfylla Sveriges högt ställda miljömål. Det innebär att de anpassas för förnyelsebara och nationellt framställda drivmedel. De ska också vara förberedda för framtida uppgraderingar.

Vill främja svensk industri

Industrigruppen anser också att det är viktigt att genom isbrytarprojektet främja svensk industri, forskning och ingenjörskonst, vilket skulle bidra till att skapa nya arbetstillfällen. En samverkan med andra svenska företag, inklusive underleverantörer, samt statliga myndigheter, icke statliga organisationer och enheter, uppges vara viktig för att tillgodose mesta möjliga samhällelig nytta. Detta ger svensk industri referenser inför framtida högteknologiska nationella och internationella projekt samt förbättrar exportmöjligheterna för svensk marinteknisk industri, fastslår Industrigruppen Svenska Isbrytare.

Beslut behövs

Joachim Glassell, vd för Maritimt Forum, var moderator för seminariet. Han säger att seminariet blev lyckat och att frågan om isbrytarflottans framtid verkligen engagerar många olika intressenter inom det maritima klustret.

– Det är jätteroligt att SAAB, Stena, SSAB och ABB formerat ett industrisamarbete för att kunna erbjuda nästa generations isbrytare. Det är också mycket glädjande att Sverige har industriell kompetens för att bygga isbrytarna, säger han till Sjöfartstidningen.

Han anser att det nu är viktigt att riksdag och regering fattar beslut om att bygga isbrytare så att Sjöfartsverket kan gå vidare med att designa och planera dem.

– Sjöfartsverket var väldigt tydligt med att det saknas formellt beslut för att de skall kunna gå vidare, påpekar han.