Stena Supreme

Fotograf: Stena Bulk

Kategori: Folk/företag | Tank

Inbefraktar ytterligare tankers

Concordia och Stena Bulk stärker sin position inom råoljetanksegmentet och inbefraktar tre Suezmaxtankers.

Fartygen är på 158.000 dwt och kontrakten är på tolv månader med möjlighet till förlängning.

Spotmarknaden

Fartygen kommer från och med leveransen i maj respektive juli sysselsättas på spotmarknaden för Stena Sonangols suezmax-pool, som kontrolleras av Stena Bulk och det angolanska statliga oljebolaget Sonangol. I poolen ingår cirka 25 suezmaxfartyg. 

Känner fartygen väl

– Vi fortsätter att agera utifrån vår tro på en gradvis allt starkare marknad från och med hösten 2018. Genom inkontrakteringen av de tre suezmaxfartygen stärker vi vår närvaro även inom råoljetanksegmentet och fortsätter därigenom att öka vår intjäningsförmåga. Den svaga marknaden gör att vi kan ingå kontrakten på en för oss fördelaktig nivå. Rent operationellt känner vi väl till fartygen då de redan tidigare varit sysselsatta inom Stena Sonangol suezmax-poolen, säger Kim Ullman, vd för Concordia Maritime i ett pressmeddelande.